Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Η μέρα της Ευρώπης - EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2009

l'istruzione per tuttiEducation for all
az oktatás mindenki számára


la educación para todos


utbildning för alla


Edukacja dla wszystkich
Παιδεία για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου